Sprawozdania do GUS

długopis na dokumentachZajmujemy się sporządzaniem sprawozdań do GUS, czyli do Głównego Urzędu Statycznego, którego zadaniem jest przygotowanie zestawień statystycznych.  Tego typu sprawozdania muszą składać osoby prawne, fizyczne jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Są wymagane do statystyki państwowej. Niewywiązanie się z tego obowiązku może się skończyć otrzymaniem grzywny finansowej. Jednak jest to niełatwe zadanie, które wymaga zachowania odpowiedniej metodologii.

Dlatego w naszym Biurze Rachunkowym Pit-Net zapewniamy profesjonalne wsparcie w przygotowywaniu wymaganych dokumentów. Tworzymy zespół doświadczonych księgowych, którzy znają obowiązujące przepisy. Jesteśmy w stanie udzielić pomocy zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami. Sporządzamy sprawozdania według wytycznych określonych przez GUS, w oparciu o dostarczoną dokumentację księgową, a następnie składamy je do odpowiednich organów.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z oferty.