Księgowość

laptop i rozliczeniaZajmujemy się świadczeniem usług księgowych związanych z ewidencjonowaniem dokumentów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres naszych działań obejmuje prowadzenie:

 • ksiąg rachunkowych,
 • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • ewidencję ryczałtu.

Wszystkie czynności wykonujemy, zachowując pełną poufność związaną z przekazywaną nam dokumentacją.

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas księgowość spełniała wszelkie normy związane z rodzajem wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności. 

Księgi rachunkowe

Usługi dotyczące ksiąg rachunkowych obejmują:

 • ustalenie polityki rachunkowości,
 • sporządzenie planu kont,
 • dekretowanie dokumentów oraz zapisy w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • ustalanie comiesięcznych opłat podatkowych,
 • obliczanie wysokości podatku VAT należnego i naliczonego wraz z tworzeniem plików JPK i wysyłanie ich do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS, banków oraz innych instytucji,
 • planowanie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • zeznania roczne,
 • deklaracje i raporty do ZUS,
 • ustalanie rocznej informacji dodatkowej, bilansu i rachunku zysków i strat.

Książka przychodów i rozchodów

Usługi dotyczące książki przychodów i rozchodów obejmują:

 • dokonywanie wpisów dotyczących ewidencjonowanej dokumentacji,
 • ewidencja środków trwałych i związane z tym odpisy,
 • ustalanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie deklaracji,
 • naliczanie podatku VAT, tworzenie plików JPK i przesyłanie do Urzędu Skarbowego.

Prowadzimy również ewidencję dokumentacji na potrzeby ryczałtu.