Obsługa księgowa i rachunkowa

obliczanie na kalkulatorzeZajmujemy się obsługą księgową i rachunkową w pełnym zakresie. Jako zespół wykwalifikowanych i doświadczonych księgowych wykonujemy rozliczenia podatkowe i nie tylko. W naszej ofercie znajduje się:

 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
 • rozliczanie podatku PIT i CIT,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, NFZ, NBP.

Ponadto sporządzamy analizy, a także sprawozdania finansowe. Tworzymy instrukcje inwentaryzacyjne oraz instrukcje obiegu dokumentów. Dodatkowo przygotowujemy i modyfikujemy Zakładowe Plany Kont. Przeprowadzamy też analizy rynku finansowego. Możemy pomóc Klientom w zoptymalizowaniu rozliczania podatków.

W zakresie kadr i płac oferujemy:

 • prowadzenie akt osobowych,
 • obliczanie wynagrodzeń netto,
 • obliczanie składek ZUS,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie),
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRON, ZUS.

Usługi obejmują również szkolenia i nadzór w zakresie BHP. Zajmujemy się też consultingiem. Na rzecz Klientów opracowujemy biznesplany i rozliczamy projekty unijne. Wnioskujemy też o dotację i opracowujemy wnioski kredytowe.

Pomożemy też w sprawach związanych z zakładaniem firmy, np. w przygotowaniu wniosku o nadanie numeru NIP oraz REGON, a także wszelkich dokumentów związanych z zarejestrowaniem firmy.

Zapewniamy wsparcie profesjonalnego doradcy podatkowego, który pomoże w optymalizacji podatkowej, pozyskaniu funduszy unijnych itp.

Zapraszamy serdecznie.